निर्बाध बिजुली आपूर्ति (अप) प्रणाली

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
SSW1500

SSW1500

SolaHD

SW UPS 1500VA 120V

स्टक मा: ९०

$1215.89000

SLN1500

SLN1500

SolaHD

L/I-S UPS 1500VA 120V

स्टक मा: १९८

$705.36000

SDU500A-5

SDU500A-5

SolaHD

OFFLINE UPS 500VA 230V DIN A-SER

स्टक मा: २७३

$439.27000

SLN600

SLN600

SolaHD

L/I-S UPS 600VA 120V

स्टक मा: ५४६

$201.22000

SPS850

SPS850

SolaHD

OFF-LINE UPS 850VA 120V

स्टक मा: २९५

$406.32000

SDU500A

SDU500A

SolaHD

OFFLINE UPS 500VA 120V DIN A-SER

स्टक मा: ३२५

$369.00000

SSW1000

SSW1000

SolaHD

SW UPS 1000VA 120V

स्टक मा: १६६

$901.14000

SDU850A-5

SDU850A-5

SolaHD

OFFLINE UPS 850VA 230V DIN A-SER

स्टक मा: २२२

$583.69000

SDU1024

SDU1024

SolaHD

240VA 10A 24V DIN DC UPSWOBAT

स्टक मा: ३९३

$279.65000

SDU850A

SDU850A

SolaHD

OFFLINE UPS 850VA 120V DIN A-SER

स्टक मा: २५३

$512.45000

SLN1000

SLN1000

SolaHD

L/I-S UPS 1000VA 120V

स्टक मा: २४९

$521.70000

SSW700

SSW700

SolaHD

SW UPS 700VA 120V

स्टक मा: १९३

$671.46000

SDU2024

SDU2024

SolaHD

480VA 20A 24V DIN DC UPSWOBAT

स्टक मा: ३६०

$333.17000

S1K850

S1K850

SolaHD

OFF-LINE UPS 850VA 120V

स्टक मा: ५,१३२

$0.00000

SDU850-5

SDU850-5

SolaHD

OFFLINE UPS 850VA 230V DIN MTG

स्टक मा: ५,१३४

$0.00000

S5KC05ANNC1GNNC

S5KC05ANNC1GNNC

SolaHD

5 KVA ONLINE UPS W/ 1 BAT (C)

स्टक मा:

$13239.68000

S5KC10ANRC2GNNC

S5KC10ANRC2GNNC

SolaHD

10 KVA ONLINE UPS W/ 2 BAT (C)

स्टक मा:

$17699.76000

S5KA10ANNC4CNNC

S5KA10ANNC4CNNC

SolaHD

10 KVA ONLINE UPS W/ 4 BAT (A)

स्टक मा:

$13875.01000

S5KF05ANNC1GNNC

S5KF05ANNC1GNNC

SolaHD

5 KVA ONLINE UPS W/ 1 BAT (F)

स्टक मा:

$12770.49000

S4K2U10005C

S4K2U10005C

SolaHD

UPS ON LINE 1000VA 230V 3G

स्टक मा: ७०

$1550.33000

Top